Distances līgums

1. Šis līgums tiek slēgts starp SIA "E-ZIEDI.LV", reģ. Nr.: 42403032675, juridiskā adrese: Dārzu 12-2, Rēzekne, LV-4601, Latvija (turpmāk tekstā SIA "E-ZIEDI.LV") un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu "E-ZIEDI.LV" interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.e-ziedi.lv (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).

2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur SIA "E-ZIEDI.LV".

3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://www.e-ziedi.lv/lv/noteikumi/.

4. Pircējam ir tiesības saņemt "E-ZIEDI.LV" veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar SIA "E-ZIEDI.LV", kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

7. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ SIA "E-ZIEDI.LV" veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

– Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

– Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

– Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

8. SIA "E-ZIEDI.LV" ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no SIA "E-ZIEDI.LV" neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

  • Jūsu saraksts
    Velmju saraksts tukšs
  • Jūsu saraksts
    Salīdzinājuma saraksts tukšs
Nav apskatīto preču
Filtrs
Atrasts 5 
Apstipriniet